Strona główna

Oferta

Cennik

PROMOCJA

Kontakt
Małgorzata Zmysłowska
Oferta
Specjalizujemy się w obsłudze księgowości Wspólnot Mieszkaniowych i organizacji pożytku publicznego. Oprócz tego nasze biuro świadczy usługi w zakresie:
  • prowadzenia ewidencji do celów podatku VAT,
  • rozliczania w zakresie podatku VAT,
  • ewidencji środków trwałych,
  • doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
  • doradztwa podatkowego,
  • opracowywania Zakładowych Planów Kont,
  • rozliczania w zakresie podatku dochodowego,
  • sporządzania sprawozdań finansowych,
  • uczestnictwa w badaniu sprawozdań finansowych,
  • reprezentowaniu podatnika przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym